Չորեքշաբթի, 10.08.2022, 11:28
Ողջունում եմ ձեզ Гость | RSS

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Категории раздела
Հարցում
Ում ստեղծագործություններն են ավելի լավը?
Ընդհանուր պատասխանած: 156
Ով կա կայքում

Կայքում ընդհանուր 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0
nw20110214

Главная » 2011 » Փետրվար » 14
²Ûë ï³ñÇ ¨ë, ÇÝãå»ë ݳËáñ¹ ï³ñÇ, ºäÐ Ñ³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ Ù³ëݳ߻ÝùÇ µ³ÏáõÙ Ýß»ó §î»³éÝÁݹ³é³ç¦-Ç ïáÝÁ: ²Ýó³Í ï³ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳٳ·áñͳÏó»ó ѳñ¨³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ Ñ»ï. ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏí»ó ݳ¨ ³Ûë ï³ñÇ: îáÝÁ Ýßí»ó ³ëïí³Í³µ³-ÝáõÃÛ³Ý, å³ïÙáõÃÛ³Ý, ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ:

سëݳ߻ÝùÇ µ³ÏáõÙ í³éí»ó ³í³Ý¹³Ï³Ý Ïñ³ÏÁ, ¨ Ïñ³ÏÇ ßáõñç ËÙµí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ó³ïÏ»óÇÝ Ýñ³ íñ³Ûáí` áÙ³Ýù ÇÝã-áñ ³ÏÝϳÉÇùáí, áÙ³Ýù ¿É å³ñ½³å»ë §³í³Ý¹áõÛÃÁ¦ ã˳Ëï»É ... Ավելին

Просмотров: 528 | Добавил: ELEN | Дата: 14.02.2011 | Комментарии (2)

Բանասիրական

Copyright MyCorp © 2022