Չորեքշաբթի, 20.11.2019, 01:40
Ողջունում եմ ձեզ Гость | RSS

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Категории раздела
Հարցում
Ում ստեղծագործություններն են ավելի լավը?
Ընդհանուր պատասխանած: 156
Ով կա կայքում

Կայքում ընդհանուր 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0
nwEnt20
Главная » 2011 » Փետրվար » 14 » Տեառնընդառաջ՝ երիտասարդների սիրելի տոներից մեկը
23:21
Տեառնընդառաջ՝ երիտասարդների սիրելի տոներից մեկը
²Ûë ï³ñÇ ¨ë, ÇÝãå»ë ݳËáñ¹ ï³ñÇ, ºäÐ Ñ³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ Ù³ëݳ߻ÝùÇ µ³ÏáõÙ Ýß»ó §î»³éÝÁݹ³é³ç¦-Ç ïáÝÁ: ²Ýó³Í ï³ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳٳ·áñͳÏó»ó ѳñ¨³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ Ñ»ï. ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏí»ó ݳ¨ ³Ûë ï³ñÇ: îáÝÁ Ýßí»ó ³ëïí³Í³µ³-ÝáõÃÛ³Ý, å³ïÙáõÃÛ³Ý, ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ:

سëݳ߻ÝùÇ µ³ÏáõÙ í³éí»ó ³í³Ý¹³Ï³Ý Ïñ³ÏÁ, ¨ Ïñ³ÏÇ ßáõñç ËÙµí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ó³ïÏ»óÇÝ Ýñ³ íñ³Ûáí` áÙ³Ýù ÇÝã-áñ ³ÏÝϳÉÇùáí, áÙ³Ýù ¿É å³ñ½³å»ë §³í³Ý¹áõÛÃÁ¦ ã˳Ëï»Éáõ ѳٳñ: ò³ïÏáÕÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¿ñ ݳ¨ ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇݳÏÁ:

Ð.¶. Üß»Ù, áñ ÇÝãå»ë ³Ù»Ý ï³ñÇ, »ñµ ý³ÏáõÉï»ïÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ áñ¨¿ ÙÇçáó³éáõÙ, ³Ûë ï³ñÇ ¨ë Ù»ñ ÏáÕùÇÝ ¿ñ Ù»ñ ß³ï ëÇñ»ÉÇ ¹³ë³Ëáë åñÝ î»ñ-ØÇݳëÛ³ÝÁ` å³ïñ³ëï³Ï³Ù ÙÇßï û·Ý»Éáõ Çñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ:

Просмотров: 414 | Добавил: ELEN | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 2
2 ELEN  
es inch patahec??? faint lumped

1 Vahagn  
wacko wacko wacko

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Բանասիրական

Copyright MyCorp © 2019