Չորեքշաբթի, 10.08.2022, 12:51
Ողջունում եմ ձեզ Гость | RSS

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Категории раздела
Հարցում
Ում ստեղծագործություններն են ավելի լավը?
Ընդհանուր պատասխանած: 156
Ով կա կայքում

Կայքում ընդհանուր 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0
nw20110210

Главная » 2011 » Փետրվար » 10

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýáñ ÏÇë³ÙÛ³Ï, áñÝ Çñ Ñ»ï µ»ñáõÙ ¿ Ýáñ  Íñ³·ñ»ñ, Ùï³ÑÕ³óáõÙÝ»ñ  ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë` ³ß˳ïáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ: ºäÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ ÝáñÇó áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ù»Í »éáõ½»é ¿: ü³ÉÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ Ý³¨ Ð³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ. ý³ÏáõÉï»ïÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ³Ýó»É ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:

... Ավելին

Просмотров: 541 | Добавил: Vahagn | Дата: 10.02.2011 | Комментарии (2)

Բանասիրական

Copyright MyCorp © 2022